Menu

宁静

清静寡欲,不慕荣利

宁静

永恒

宁静,不在山林在人间。心若无求,宁静自来。看淡了风月,多少浮尘都是云烟。一切邂逅,悲欢喜舍皆由心定。看得透,放得开,则一切如镜中花,水中月,虽然赏心悦目,却非永恒。